Human & Hunter pruža sveobuhvatne usluge preduzećima u oblastima konsaltinga ljudskim resursima i regrutacija zaposlenika. Sve naloge realizujemo na osnovu individualnih potreba i zahteva naših kupaca.

Spektar nuđenih usluga obuhvata:

Interna regrutacija

 • Verifikacija personalnih potrebe preduzeća
 • Analiza postojećih radnih mesta
 • Reorganizacjia radnih mesta
 • Horizontalno i vertikalno avansovanje
Više

Spoljašnja regrutacija

 • Identifikovanje profila kandidata
 • Primanje aplikacije – odgovarajuća lokacija oglasa u medijima, Head Hunting
 • Direct Search, baza podataka
 • Long list – uvodna selekcija kandidata (intervju o profesijama, sposobnostima, psihološko-personalni testovi, Assesment Center, Background Screening)
 • Short list – preporuka najboljih kandidata
 • Min. 3-mjesečno razdoblje garancije
 • „Rezidencija” nad novozaposlenim kandidatom – na zahtev klijenta
Više

Rad na određeno vreme

Pružamo također usluge u oblasti zapošljavanja radnika čiji je radni odnos zaključen kod drugih privrednih subjekata.

To je idealno rješenje za preduzeća koja moraju privremeno popuniti prazninu za radnike ili u slučaju kada postoji sezoniranje u poslovanju klijenta.

Kako radimo?

1. Sastanak sa klijentom

Sastanak koji inicira saradnju, tokom kojeg regruter H&H ocjenjuje detaljne potrebe klijenta u opsegu naloga. Za vreme sednice sledi također identifikacija mogućnosti i ograničenja regrutacijske akcije. Utvrđuje se scenario regrutacije i raspravlja o uslovima saradnje.

2. Priprema ponude

Nakon sastanka koji inicira saradnju, regruter H&H sačinjava sveobuhvatnu i personalizovanu ponudu provođenja procesa regrutacije, selekcije i razmeštanja zaposlenika u preduzeće.

3. Odluka o saradnji

Određivanje krajnjih uslova. Pripremanje od strane preduzeća Human&Hunter ugovora zajedno sa aneksom. Potpisivanje ugovora od strane kupca.

4. Ispostavljanje porudžbine

Slanje naloga od strane kupca sa zahtevom za radnu snagu. Nalog mora da sadrži vreme, datum, odelenje i broj potrebnih osoba.

5. Proces zapošljavanja

Počinje proces zapošljavanja i preporuka od Human&Hunter radnika koji su odabrani putem regrutacije i selekcije. Moguća je verifikacija od strane preduzeća kompetencija preporučenih kandidata. Prihvaćanje kandidata.

6. Zapošljavanje i kadrovska aktivnost agencije

Slanje radnika na preglede, provođenje obuke Higensko tehničke zaštite, zaključivanje ugovora sa kandidatima, prijavljivanje kandidata kod odgovarajućih državnih institucija.

7. Obračun

Na osnovu odrađenog broja sati od strane radnika, preduzeća šalje broj odrađenih sati na Human&Hunter i pregled sati rada svih zaposlenika. Nakon akceptacije od strane klijenta broj odrađenih sati, ispostavlja se PDV faktura.

Više

Specijalistička obuka

Za naše klijente u stanju smo obezbediti obuku po meri i zahtevima klijenta:

 • Obuka za zaposlenike može da bude organizovana kao u otvorena – slanje radnika van preduzeća, kao i zatvorena obuka – u sedištu preduzeća klijenta.
 • Uvođenje ISO standarda
 • Personalni nadzor, koji ima za cilj dijagnozu zaposlenika i pokazivanje puta razvoja zaposlenika.
 • Ispitivanje zadovoljstva klijenta,tzv. Mystery Shopping<
Više

Na zahtev klijenta Human & Hunter na period od 1 do 3 meseca može aktivno da učestvuje u periodu adaptacije zaposlenika u novoj radnoj sredini.

Kontakt