Human & Hunter je tim iskusnih stručnjaka koji pružaju usluge upravljanja ljudkim resursima.

Dugi niz godina bavimo se posredovanjem u pronalaženju najboljih kandidata za sledeće specijalističke branže:

Naš primarni cilj da se ispune očekivanja najzahtijevnijih kupaca. Tražimo za njih zaposlenike za sva radna mesta, a posebno srednjeg i višeg nivoa. Ulažemo maksimalan napor kako bi kandidati bili nadležne osobe s odgovarajućim kvalifikacijama za određenu poziciju.

Svesni smo toga, kako veliku ulogu u uspehu preduzeća ima odgovarajuće odabran tim talentovanih i motivisanih zaposlenika. Naš zadatak je uprilagođavanje, kako kandidata za očekivanja preduzeća, tako i preduzeća za očekivanja kandidata.

Znamo iz iskustva kako preduzeća ne traže uvek stalne zaposlenike, stoga se naš dijapazon potraživanja ne ograničava isključivo na osobe zaposlene na osnovu ugovora o radu. U situaciji u kojoj preduzeću treba menadžera za realizaciju određenog projekta, mi smo u potrazi za kandidatima koji surađuju u kao Interi management ili na principu freelancera.

Izbor našeg preduzeća garantuje najviši kvalitet usluga. Naši zaposlenici su ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima stečenim među ostalim u međunarodnim korporacijama. Svaki konsultant je delegovan u konkretnu branžu pa stoga imamo sigurnost da će se saradnja sa klijenatima odvijati profesijonalno i na najvišem nivou.

Sve poverene nam zadatke realizujemo na osnovu individualnih potreba i zaheva naših kulijenata.

Savetujemo da se obratite našim konsultantima.

Kontakt