Savetovanje personalno

“Upravljamo talentima s mišlju o našim klijentima”

H&H je nastala da zadovolji najzahtevnije klijente, koji potražuju zaposlenike sa najboljim obrazovanjem i kompetencijama, a istovremeno se trude da prilagode profil kandidata organizacionoj kulturi svoje kompanije.

O kompaniji