Okres próbny a praca tymczasowa

rekrutacja, praca tymczasowa, okres próbny Zatrudnienie pracownika nawet na okres próbny generuje określone obowiązki formalne i podatkowe, których spełnienie nie tylko może być trudne, ale wymaga sporych zasobów ludzkich, a biorąc pod uwagę, że wysiłek ten nie musi się opłacić, sprawa się komplikuje. Pracodawcy szukają więc sposobu na obniżenie ryzyka finansowego i organizacyjnego przy optymalizacji kosztów i zwiększeniu prawdopodobieństwa, że pracownik będzie mógł zostać zatrudniony na stałe. Takim sposobem na to jest współpraca z agencją pracy tymczasowej.

Praca tymczasowa w pigułce

Agencja pracy tymczasowej (pracodawca) buduje własną bazę potencjalnych kandydatów, których przedstawia później swoim kandydatom. To na agencji ciąży obowiązek sprawnej selekcji, skutecznej rekrutacji, a często również dodatkowego szkolenia pracowników.

Firma (klient agencji, tzw. pracodawca-użytkownik) – zgłasza swoje kryteria poszukiwania pracowników agencji, a oddelegowanemu pracownikowi tymczasowemu ma zapewnić odpowiednia atmosferę i bezpieczne miejsce pracy z jasno określonymi obowiązkami.

Pracownik tymczasowy – zgłasza się do agencji, prezentuje swoje CV, szkoli się i współpracuje z pracodawcą-użytkownikiem w takim zakresie, w jakim zobowiązuje go do tego umowa z agencją (a ta z kolei zależy od umowy agencja-firma).

Co widzi pracodawca?

Pracodawca-użytkownik, współpracując z agencją pracy tymczasowej, nie musi przeprowadzać rekrutacji. Precyzuje tylko swoje wymagania, określa swoje możliwości finansowe, a następnie przygotowuje miejsce pracy dla oddelegowanego pracownika tymczasowego. De facto nie powstają po jego stronie żadne obowiązki wobec pracownika w zakresie wypłat, składek, podatków itd. Pracodawca-użytkownik oczywiście może włączyć pracownika tymczasowego w swoje programy premiowe czy pracownicze, natomiast de iure nie jest pracodawcą pracownika tymczasowego, w związku z czym nie ponosi kosztów redukcji zatrudnienia, jeśli pracownik okaże się niedoświadczony lub nie spełnia podstawowych kryteriów selekcji. W takiej sytuacji najczęściej agencja pracy tymczasowej oddelegowuje na to stanowisko inną osobę.

Co widzi pracownik?

Z punktu widzenia pracownika zmienia się niewiele. Wprawdzie faktyczny pracodawca jest inny niż firma bezpośrednich przełożonych, ale w praktyce pracownicy tymczasowi i tak silnie integrują się z firmami, dla których pracują i identyfikują się z nimi. Dla pracownika okres pracy próbnej w ramach umowy z agencja pracy tymczasowej nie różni się znacznie od sytuacji, w której byłby zatrudniony bezpośrednio przez firmę, dla której pracuje.
Pracując jako pracownik tymczasowy osoba taka może bezpośrednio przekonać się o warunkach pracy w danej firmie, może porównać swoje wyobrażenia o pracy w danym miejscu z realiami i podjąć decyzję co do dalszej współpracy.

Co widzi agencja?

Agencja pracy tymczasowej jest podmiotem technicznym – pośredniczy w równoważeniu interesów pracodawcy-użytkownika i pracowników tymczasowych oraz przejmuje obowiązki formalne związane z pracownikiem. Jest również swego rodzaju mediatorem, a pracownicy agencji występują nierzadko także w charakterze doradców, dzięki czemu zarówno pracodawca-użytkownik, jak i pracownik tymczasowy są w stanie maksymalnie zaspokoić swoje potrzeby, jednocześnie korzystając z najdogodniejszych form prawnych współpracy.