Kryzys w social media — zarządzanie

Social media to potężne narzędzie komunikacyjne, jednak wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z ich najważniejszej cechy – dwukierunkowości. W przeciwieństwie do większości klasycznych kanałów komunikacji social media oddają sporą część komunikacji w ręce odbiorców, czyniąc z nich również nadawców. Tyle teorii mediów. Praktyka bowiem podpowiada, że w wielu firmach social media są traktowane jako kanał wysyłki informacji, ale odbioru już nie. Przykłady można…

Więcej

Rozmowa kwalifikacyjna na odległość

Rozmowa kwalifikacyjna za pomocą narzędzi internetowych, z których najpopularniejszym jest zdecydowanie Skype, może stać się ważnym sposobem weryfikacji kandydatów, jednak należy pamiętać, że ze względu na specyfikę tej formy dialogu, trzeba się do takiej rozmowy odpowiednio przygotować. Paradoksalnie konieczność przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej w wirtualnym świecie dotyczy bardziej rekrutera niż kandydata. Czy w ogóle? Podstawowym pytaniem, na które rekruter musi sobie odpowiedzieć, jest to,…

Więcej

Biuletyn firmowy jako narzędzie motywacyjne

Z powodu zwiększania oszczędności i obniżania kosztów stałych firmy wiele przedsiębiorstw rezygnuje ze skutecznych metod motywacji pracowników. Samo w sobie nie wróży to dobrze, ponieważ zapowiada zwiększenie rotacji, obniżenie poziomu identyfikacji pracownika z firmą, a także zmniejszenie efektywności pracy. Warto więc sięgnąć po dotychczas lekceważone narzędzia motywacyjne, dzięki którym „racjonalizacja kosztów” nie będzie tylko cięciem wydatków uznanych – niekoniecznie słusznie – za zbędne obciążenie. Jednym…

Więcej

Doradztwo personalne – czym jest i dlaczego warto z niego korzystać?

Najkrótsza definicja doradztwa personalnego nazywa je po prostu całokształtem usług mających na celu pozyskanie i zatrzymanie pracownika. W praktyce jest to zdecydowanie bardziej złożony problem, którego rozwiązywanie rozpoczyna się tuż przed rozpoczęciem planowania rekrutacji i nigdy się nie kończy. Doradca personalny jest więc osobą odpowiedzialną za „integrację” pracownika z ideą firmy i nie chodzi tu wcale o integrację przez imprezy, ale przez uwspólnienie hierarchii wartości pracownika oraz systemu wartości…

Więcej

Wady i zalety poszukiwania kandydatów wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Obecnie coraz więcej firm stara się zachęcić kandydatów do podjęcia pracy w organizacji poprzez rozbudowane możliwości awansu wewnętrznego. I choć z punktu widzenia pracownika jest to z pewnością atrakcyjne, dla pracodawcy rekrutacja wewnętrzna niesie ze sobą określone zagrożenia, o których często się nie mówi. Jednocześnie jednak coraz większa liczba ekspertów zauważa, że rekrutacja kandydatów na zewnątrz także nie jest idealna formą poszukiwania pracowników. Rekrutacja wewnętrzna…

Więcej

Portale społecznościowe i poszukiwanie pracy: to da się zrobić?

Portale społecznościowe miały bardzo różną genezę. Wychodząc z różnych założeń ich twórcy jednak dochodzili (przynajmniej w większości przypadków) do podobnych wyników. Powstawały serwisy, które odgrywały głównie rolę rozrywkową, ale które ze względu na swój zasięg dziś mogą być z powodzeniem wykorzystywane zarówno przez kandydatów, jak i rekruterów. Portale społecznościowe zajęły stałe miejsce w repertuarze środków zbierania informacji. Poza CV i listami motywacyjnymi, które wyparły klasyczne…

Więcej

Praca tymczasowa – czy słusznie się ją gani?

Praca tymczasowa to tylko praca fizyczna. Takie przekonanie jest dość powszechne nie tylko wśród potencjalnych pracowników, ale także wśród wielu pracodawców. Warto więc przyjrzeć się liczbom, które dowodzą niezbicie, że choć faktycznie, praca tymczasowa to w wielu przypadkach praca fizyczna, również ofert umysłowej pracy tymczasowej jest naprawdę sporo i podjęcie takich zleceń nie tylko nie jest szkodliwe, ale często wiąże się z wysoką…

Więcej

Konflikty i ich rozwiązywanie

Konflikty są nieodłączną częścią życia, także zawodowego. Ich występowanie nie jest powodem do paniki, natomiast z pewnością należy zastanowić się nad tym, jak można ograniczyć ich negatywne skutki, jednocześnie – tam, gdzie to możliwe – na bazie konfliktów wyciągając pozytywne wnioski dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każdy konflikt jest okazją do osiągnięcia najlepszego efektu, ponieważ – prawidłowo zarządzany – jest starciem…

Więcej

Istota i badanie predyspozycji psychologicznych kandydata

Wiedza i umiejętności kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy są bez wątpienia istotnymi czynnikami określającymi jego dostosowanie do wymagań stawianych przez pracodawcę. Jest jednak jeszcze jeden istotny czynnik, którego ujawnienie w czasie typowej rozmowy kwalifikacyjnej jest trudne, a który w przypadku wielu stanowisk odgrywa rolę, jeśli nie decydującą, to z pewnością bardzo istotną. Czynnikiem tym są predyspozycje psychologiczne kandydata. Wiedza i umiejętności to tak zwane umiejętności…

Więcej

Okres próbny a praca tymczasowa

Zatrudnienie pracownika nawet na okres próbny generuje określone obowiązki formalne i podatkowe, których spełnienie nie tylko może być trudne, ale wymaga sporych zasobów ludzkich, a biorąc pod uwagę, że wysiłek ten nie musi się opłacić, sprawa się komplikuje. Pracodawcy szukają więc sposobu na obniżenie ryzyka finansowego i organizacyjnego przy optymalizacji kosztów i zwiększeniu prawdopodobieństwa, że pracownik będzie mógł zostać zatrudniony na stałe. Takim sposobem na to jest współpraca…

Więcej