Human & Hunter uczestniczyła w Spotkaniu Gospodarczym „Wsparcie Projektów Innowacyjnych”

Human&Hunter, Katowice11 lutego Firma Human & Hunter wzięła udział spotkaniu organizowanym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu. Podczas spotkania Mateusz Knecht, ekspert Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przedstawił najnowsze narzędzie wspierania innowacyjnych technologii – Platformę Transferu Technologii. Spotkanie odbyło się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.