General Manager Human&Hunter został członkiem Rady Biznesowo-Programowej na Uniwersytecie Śląskim

General Manager Human&Hunter został członkiem Rady Biznesowo-Programowej na Uniwersytecie Śląskim1 marca 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczysta inauguracja Rad Programowo-Biznesowych jednostek organizacyjnych WNS.

General Manager Human&Hunter Artur Lipp został nominowany na członka Rady Biznesowo-Programowej Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych.

Zapoczątkowana dzisiaj współpraca przyniesie dla obu stron wiele korzyści, m. in. możliwość wymiany wiedzą i doświadczeniem między firmą a uczelnią podczas cyklicznych comiesięcznych spotkań.