Human & Hunter zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie doradztwa personalnego i rekrutacji pracowników. Wszystkie zlecenia realizujemy w oparciu o indywidualne wymagania i potrzeby naszych Klientów.

Wachlarz świadczonych usług obejmuje:

Try & Hire

Try & Hire to usługa łącząca korzyści płynące z rekrutacji stałej i tymczasowej. Dzięki niej masz możliwość sprawdzenia kandydata w praktyce, zanim zdecydujesz zatrudnić go na stałe. Taki okres próbny obsługiwany przez Human& Hunter to gwarancja większej elastyczności, bezpieczeństwa zatrudnienia i ograniczenia kosztów. Dodatkowo, usługa Try & Hire daje Ci pełen dostęp do wszelkich udogodnień prawnych, które towarzyszą zatrudnieniu zewnętrznemu.

Human & Hunter bierze na siebie pełną odpowiedzialność za proces rekrutacji i selekcji przedstawiając kandydatów, którzy odpowiadają Twoim potrzebom. Dzięki temu nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze.Kandydat, którego decydujesz się zatrudnić, pracuje wyłącznie w Twojej firmie. Z formalnego punktu widzenia jest zatrudniony przez Human& Hunter na podstawie umowy o pracę, według przepisów Kodeksu pracy i Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Dzięki okresowi zatrudnienia zewnętrznego zyskujesz możliwość praktycznej weryfikacji umiejętności danego pracownika. Dodatkowo masz więcej czasu, aby zbudować niezbędne we współpracy zaufanie.

Więcej

Rekrutacja wewnętrzna czy Rekrutacja zewnętrzna ?

Rekrutacja wewnętrzna polega na tym, że przy zapełnianiu wakatu bazujemy na własnych pracownikach. Zanim podejmiemy decyzje o rekrutacji wewnętrznej musimy dokonać ewaluacji personelu i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy posiadamy osoby, które mogą być odpowiednimi kandydatami na wakujące stanowisko. Warto także rozpisać wśród pracowników konkurs na stanowisko i stworzyć szansę dla tych, których mogliśmy przeoczyć w naszej analizie. Informację o możliwości ubiegania się o dane stanowisko powinniśmy udostępnić w najbardziej skuteczny i przyjęty w naszej organizacji sposób (poczta elektroniczna, ogłoszenie na tablicy firmowej i/lub w gazetce firmowej itp.). Dzięki zastosowaniu tej metody pozyskujemy pracowników, którzy znają naszą organizację – ludzi, standardy pracy, kulturę organizacyjną, przyjęte metody działania.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że jest to metoda najmniej czasochłonna. Niestety, ma ona także wady. Wśród nich najważniejszą jest możliwość powielania przyjętych w naszej firmie, a niekoniecznie właściwych schematów działania, a także uwikłania się awansowanego pracownika w powiązania personalne (sympatie, antypatie), które mogą mu utrudniać skuteczne działanie na nowym stanowisku.

 Human & Hunter proponuje więc usługę rekrutacji zewnętrznej jest to kompleksowe rozwiązanie. Celem rekrutacji zewnętrzej jest dostarczanie pracowników dopasowanych do firmy i wymagań biznesowych. Jednocześnie efektywność naszych procesów redukuje koszty związanie z rekrutacją. Efekt końcowy? Szybszy wzrost produktywności i większe zwroty z inwestycji.

Korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca z firmą Human & Hunter to szeroko rozumiana optymalizacja procesu rekrutacji. Polega ona głównie na oszczędności czasu poprzez spotkania tylko z wyselekcjonowanymi już kandydatami. Warunkiem takiej skutecznej współpracy, jest dokładne poznanie oczekiwań i kry­teriów selekcyjnych firmy zatrudniającej. W ten sposób, oprócz oszczędności czasu, zyskujemy również dostęp do najlepszych kandydatów, dopasowanych do oferowa­nego środowiska pracy.

Rozwiązania Human & Hunter w zakresie pracy stałej dają bezpośredni dostęp do najlepszych, sprawdzonych i wykwalifikowanych kandydatów. To mniej czasochłonna, bardziej wydajna i najpewniejsza droga do zatrudnienia ludzi dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Mamy sprawdzone sposoby, aby zawsze zapewniać pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem.

W Human & Hunter opracowujemy rozwiązania i strategie rekrutacyjne w zakresie pracy stałej dostosowane do celów biznesowych Twojej firmy, dzięki którym dajemy mnogość opcji, z których każda odpowiada potrzebom naszych klientów.

Metodologia pracy:

 • Określenie profilu kandydata
 • Pozyskiwanie aplikacji – odpowiednia lokacja ogłoszeń w mediach, Head Hunting
 • Direct Search, baza danych
 • Long list – wstępna selekcja kandydatów (wywiad zawodowy, kompetencyjny, testy psychologiczno–osobowościowe, Assesment Center, Background Screening)
 • Short list – rekomendacja najlepszych kandydatów
 • Min. 3-miesięczny okres gwarancji
 • „Rezydencja” nad nowo zatrudnionym kandydatem – na życzenie Klienta
Więcej

Praca tymczasowa

Human & Hunter świadczy usługi również w zakresie wynajmu pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które muszą tymczasowo zapełnić lukę po pracowniku lub w przypadku, kiedy występuje sezonowość w działalności Klienta.

Praca tymczasowa reazlizowana w porozumieniu z Human & Hunter może mieć charakter okresowy,sezonowy lub doraźny (trwać od kilku godzin do kilkunastu miesięcy), ale może być również okresem przejściowym przed zatrudnieniem na stałe u pracodawcy użytkownika.

W jaki sposób działamy?

1. Spotkanie z klientem

Spotkanie inicjujące współpracę, podczas którego rekruter H&H ocenia dokładne zapotrzebowanie klienta w zakresie zlecenia. Podczas sesji następuje również identyfikacja możliwości i wszelkich ograniczeń akcji rekrutacyjnej. Ustalony zostaje także scenariusz rekrutacji oraz omówione warunki współpracy.

2. Przygotowanie oferty

Po spotkaniu inicjującym rekruter H&H sporządza kompleksową i indywidualną ofertę przeprowadzenia procesu rekrutacji, selekcji oraz oddelegowywania pracowników do zakładu.

3. Decyzja dotycząca współpracy

Ustalenie warunków końcowych. Przygotowanie przez firmę Human&Hunter umowy wraz z załącznikiem. Podpisanie umowy przez klienta.

4. Zlecenie zamówienia

Przesłanie zlecenia przez klienta z zapotrzebowaniem na pracowników. Zlecenie musi zawierać godzinę, termin, dział oraz liczbę potrzebnych osób.

5. Proces obsady

Rozpoczyna się proces obsady oraz rekomendacja przez Human&Hunter pracowników wyłonionych w drodze rekrutacji i selekcji. Możliwa jest weryfikacja przez firmę kompetencji rekomendowanych kandydatów. Akceptacja kandydatów.

6. Zatrudnienie i działania kadrowe agencji

Skierowanie pracowników na badania, przeprowadzenie szkolenia BHP, zawarcie umów z kandydatami, zgłoszenie kandydatów do odpowiednich instytucji państwowych.

7. Rozliczenie

W oparciu o przepracowaną przez pracowników liczbę godzin przesłanie przez firmę Human&Hunter zestawienia czasu pracy wszystkich pracowników. Po akceptacji przez klienta liczby przepracowanych godzin wystawienie faktury VAT.

Więcej

Specjalistyczne szkolenia

Dla naszych klientów jesteśmy w stanie świadczyć szkolenia szyte na miarę:

 • Szkolenia pracownicze, organizowane zarówno w formie otwartej – wyjazdowej, jak i zamkniętej – w siedzibie firmy Klienta
 • Wdrożenia ISO
 • Audyty personalne, które mają na celu diagnozę zatrudnionych pracowników i wskazanie ścieżki rozwoju zawodowego
 • Badanie satysfakcji Klienta, tzw. Mystery Shopping
Więcej

Na życzenie klienta Human & Hunter przez okres od 1 do 3 miesięcy może aktywnie uczestniczyć w okresie adaptacji pracownika do nowego środowiska pracy.

Kontakt