Biuletyn firmowy jako narzędzie motywacyjne

Biuletyn firmowy jako narzędzie motywacyjneZ powodu zwiększania oszczędności i obniżania kosztów stałych firmy wiele przedsiębiorstw rezygnuje ze skutecznych metod motywacji pracowników. Samo w sobie nie wróży to dobrze, ponieważ zapowiada zwiększenie rotacji, obniżenie poziomu identyfikacji pracownika z firmą, a także zmniejszenie efektywności pracy. Warto więc sięgnąć po dotychczas lekceważone narzędzia motywacyjne, dzięki którym „racjonalizacja kosztów” nie będzie tylko cięciem wydatków uznanych – niekoniecznie słusznie – za zbędne obciążenie. Jednym z takich narzędzi może być biuletyn firmowy.

Dlaczego tylko „może być”, a nie „jest”? Przede wszystkim dlatego, że na prowadzenie biuletynu trzeba mieć pomysł. Jest to wprawdzie wydawnictwo nieoficjalne, w dużej mierze wręcz nieformalne, ale to nie oznacza, że może być chaotyczne. Poza tym nie każda firma z biuletynów powinna korzystać – jest to raczej forma działalności przewidziana dla większych firm, dla korporacji o wielu oddziałach, ponieważ należy biuletyn potraktować jako formę komunikacji – dość powolną, stąd czasem uznawaną za anachroniczną, ale przydatną w sprawach, które nie wymagają pośpiechu.

Trzy podstawowe funkcje biuletynu

  • Informacyjno-edukacyjna: biuletyn firmowy może propagować wartości, które w kulturze korporacji zajmują niepoślednie miejsce. Odpowiednio zredagowany, złożony z ciekawych materiałów biuletyn staje się po pewnym czasie elementem trwałym kultury firmy sam w sobie, ale jeśli jest interesujący, staje się również narzędziem edukacyjnym, skądinąd często znacznie skuteczniejszym niż masowe szkolenia czy podobne przedsięwzięcia.
  • Komunikacyjna: biuletyn firmowy jest swoistą formą prasy, więc zdaje egzamin także jako środek komunikacji. Oczywiście nie o wszystkim się w biuletynie informuje, ponieważ niektóre informacje wymagają zastosowania określonych kanałów komunikacji, niemniej jednak można, dzięki publikacji tutaj np. wyników finansowych, informacji o rekrutacjach wewnętrznych czy zmianach w strukturze firmy, stworzyć poczucie jedności wśród pracowników. Biuletyn jest bowiem niewykluczającą formą komunikacji – mają do niego dostęp wszyscy pracownicy, co jest jasnym i czytelnym sygnałem, że każdy z nich jest dla firmy kimś ważnym.
  • Motywacyjna: odpowiednio zredagowany biuletyn firmowy może motywować pracowników. Przeniesiony na nasz grunt zwyczaj mianowania pracowników miesiąca czy roku byłby o wiele pełniejszy, gdyby tytuł ten był szerzej znany, a sam pracownik mógłby stać się swoistym bohaterem firmy. Dziś bowiem wygląda to często tak, że firma przekazuje komunikaty brzmiące mniej więcej tak: „w firmie Y robią więcej, mają tam dobrego pracownika, my też tak musimy”, a dobrze zredagowany biuletyn, który mówi, że „mamy doskonałego pracownika, pracuje tu i tu, zrobił to i to”, pokazuje, że wysiłki ludzi z wewnątrz są doceniane. Liczy się nie tylko konkurencja, ale przede wszystkim doskonałość wewnętrzna firmy. To motywuje lepiej niż niejeden program bonusów.

Dla wielu firm biuletyn firmowy to w najlepszym wypadku zło konieczne. Sięga się po niego, jeśli z różnych przyczyn, najczęściej finansowych, nie można skorzystać z bardziej tradycyjnych metod motywacji pracowników. Tymczasem nie jest to do końca trafne spojrzenie. Oczywiście pod względem krótkofalowej efektywności nie może się biuletyn równać na przykład z karnetami na siłownię, ale jego moc jest widoczna dopiero przy długofalowym użytkowaniu. Wtedy biuletyn może co najmniej uzupełniać klasyczne programy motywacyjne, a w wielu firmach zdołał je całkowicie zastąpić, albo przynajmniej stać się podstawowym sposobem motywowania pracowników.